ANSÖKNINGAR

 

Beviljade understöd 2017

Eventuella frågor kan riktas till VD Gun Sandberg-Wallin 0500-48 10 25, gun.sandberg-wallin@bmr.fi eller styrelseordförande Laila Andersson, 050-414 03 11. Praktiska frågor/tekniska problem som gäller ansökan kan riktas till Katarina Michelsson: kmichelsson (at) gmail.com. Om du har problem med att logga in, klicka HÄR.

De bidrag som har beviljats för år 2018 skall redovisas elektroniskt via det nya redovisningssystemet senast 30.4.2019. Du kan redovisa genom att logga in på vår elektroniska webbtjänst och gå till fliken Redovisning.

Obs! Om man inte har redovisat för beviljat understöd 2017 kan man inte erhålla nytt understöd.

Då du ansöker om bidrag för sommarrekreation/sommarläger vänligen ange hur mycket lägret kostar för familjerna. Ange även hur många friplatser som finns på lägret, stiftelsen prioriterar understöd som har friplatser.

Principer för utdelning av understöd 

2019

Understöd delas ut till:

 • Privat dagvård omfattar alla privata daghem, lekparker, öppna daghem och gruppfamiljedaghem utanför hemmet som inte har köptavtal med kommunen
 •  Eftermiddagsverksamhet, gäller morgon- och lagstadgad eftermiddagsvård för åk 1–2 som ordnas alla dagar i veckan
 •  Organisationer som omfattar alla aktiviteter för barn och ungdom
 •  Övrig läroinrättning
 •  Ungdomsförbund
 •  Sommarrekreation, gäller sommarläger för barn och ungdom, också dagsläger (vi understöder med extra medel ifall man erbjuder sommarläger för mindre bemedlade barn/familjer.)
 •   Barn och unga med särskilda svårigheter
 •   Övriga omfattar övrig verksamhet

*********************************************************

Understöd delas inte till följande:

 • enskilda personer
 • kommunala daghem eller daghem som har köptjänstavtal med kommunen.
 • grundskolor
 • kommunala förskolor, eftermiddagsverksamhet som har köptjänstavtal med kommunen eller som inte har verksamhet varje dag
 • gruppfamiljedaghem i egna hem, enskilda familjadagvårdare, föräldraföreningar (undantag om de ordnar morgon- eller eftermiddagsverksamhet för åk 1-2)
 • klubbar i skolor i åk 1-6 eller andra stadiet.
 • lägerskolor
 • personalfortbildning
 • tävlings/elitidrott

Om understöd har getts för material, skall det delas ut gratis till mottagaren

 

Understödskalender 2018

 
Januari Februari Mars April Maj Juni
Beslut Utbetalning   Redovisning    
Juli augusti September Oktober November December
    Ansökning      

Annegatan 12, 4 vån.
00120 Helsingfors
gun.sandberg-wallin(at)bmr.fi