Affärsmannen Karl Herman Renlund grundade år 1918 stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr. Stiftelsen har fått sitt namn efter donatorns mor.

Till stiftelsens främsta uppgifter hör att understöda privat upprätthållen barndagvård, eftermiddagsverksamhet för skolelever samt sommarrekreation för barn

ANSÖKNINGAR

Understöd delas ut till: privata daghem, lekparker, öppna daghem, morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever i årskurserna 1-2, klubbverksamhet i årskurserna 7-9, föreningar som har verksamhet för barn och ungdom, idrottsorganisationer, gemensamma projekt med andra fonder och stiftelser inom ramen för BMR stadgar, samt sommarläger (också dagläger) för barn och ungdom. Ansökan bör insändas inom januari månad.

Verksamhetsunderstöd utdelas inte till: enskilda personer, kommunala daghem, grundskolor (förutom klubbar i åk 7-9), kommunala förskolor, eftisar som har köptjänstavtal med kommunen eller som inte har verksamhet varje dag, gruppfamiljedaghem i egna hem, enskilda familjadagvårdare, föräldraföreningar (undantag om de ordnar morgon- eller eftermiddagsverksamhet för åk 1-2), klubbar i skolor i åk 1-6 eller andra stadiet.

Om understöd getts för material, skall det delas ut gratis till mottagaren.

 

Läs mer >>

OBS! De bidrag för daghems- och skolgårdar som har beviljats för år 2016 skall redovisas fritt formulerade senast den 31.3.2017. Bifoga skannade kvitton och gärna även bilder från de förverkligade projekten till redovisningen.

Ansök om understöd för år 2017  via  vår elektroniska webbtjänst. Ansökningstiden är mellan 1.1 - 31.1.2017. Försenade ansökningar beaktas inte, inte heller ansökningar som inte skickats elektroniskt.

Eventuella frågor kan riktas till VD Gun Sandberg-Wallin, 0500 481025, gun.sandberg-wallin(at)bmr.fi eller styrelseordförande Laila Andersson,  046 877 1826.

SAGT OM OSS

"Utan det stöd vi får från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr skulle verksamheten inte vara möjlig..."

 ”Farfar i skolan” –verksamheten har visat sig vara en lyckad form av frivilligarbete..

Läs mer