Affärsmannen Karl Herman Renlund grundade år 1918 stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr. Stiftelsen har fått sitt namn efter donatorns mor.

Till stiftelsens främsta uppgifter hör att understöda privat upprätthållen barndagvård, eftermiddagsverksamhet för skolelever samt sommarrekreation för barn

Aktuellt evenemang:

FRÅN IDÉ TILL PROJEKT: VÄLKOMMEN PÅ INFORMATIONS- OCH DISKUSSIONSKVÄLL OM FINANSIERINGSMÖJLIGHETER!

VASA 19.10.2016 / JAKOBSTAD 20.10.2016 / NÄRPES 3.11.2016 / KARLEBY 14.11.2016

Läs mera HÄR

ANSÖKNINGAR

Ansökan om understöd för privat upprätthållen barndagvård, eftermiddagsverksamhet för skolelever i årskurserna 1-2 samt sommarrekreation för barn bör insändas inom januari månad.

Verksamhetsunderstöd utdelas inte till kommunala daghem eller daghem som har köptjänstavtal med kommunen.

OBS! Personliga understöd utdelas inte. 

Läs mer >>

OBS! De bidrag för daghems- och skolgårdar som har beviljats för år 2016 skall redovisas fritt formulerade senast den 31.3.2017. Bifoga skannade kvitton och gärna även bilder från de förverkligade projekten till redovisningen.

Ansök om understöd för år 2016  via  vår elektroniska webbtjänst. Ansökningstiden är mellan 1.1 - 31.1.2016. Försenade ansökningar beaktas inte, inte heller ansökningar som inte skickats elektroniskt.

Eventuella frågor kan riktas till VD Gun Sandberg-Wallin, 0500 481025, gun.sandberg-wallin(at)bmr.fi eller styrelseordförande Marianne Lindberg, 0400 341814.

SAGT OM OSS

"Utan det stöd vi får från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr skulle verksamheten inte vara möjlig..."

 ”Farfar i skolan” –verksamheten har visat sig vara en lyckad form av frivilligarbete..

Läs mer