Affärsmannen Karl Herman Renlund grundade år 1918 stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr. Stiftelsen har fått sitt namn efter donatorns mor.

Till stiftelsens främsta uppgifter hör att understöda privat upprätthållen barndagvård, eftermiddagsverksamhet för skolelever samt sommarrekreation för barn

Aktuellt 

EDUCA MÄSSAN 24-25.1.2020

STÖD FÖR SKOLANS FÖREBYGGANDE ARBETE presenteras i Svenska Hörnan

Du hittar BMR  tillsammans med Helsingforsmissionens Krisjour, EHYT:s Spelkunskap, Barn- och ungdomsstiftelsens Dreams och Ätstörningscentrums Livslust.

Kom och träffa oss i montern 6r34!

Svenska Hörnans program hittar du HÄR

 

**********************************************

Kris och trauma i skolan – en fortbildningsresa till Oslo och Utøya

Jobbar du med elev- eller studerandevård i åk 7-9 eller på andra stadiet? I april 2020 ordnar vi en fortbildningsresa i samarbete med Svenska kulturfonden och Folkhälsan till Oslo och Utøya. Ansök om att få delta tillsammans med en kollega i din kommun!

Ansökningstiden är 13.1-7.2.2020. Ansökningsformuläret finns på www.kulturfonden.fi/anmalan.

Du kan läsa mer om resan här

 

****************************

 

Kan fyra resor göra skillnad?

Ja, säger Larry Griffis som är kultur- och centeransvarig på Luckan Helsingfors. Larry deltog i en av studieresorna för småbarnspedagoger som Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr och Svenska kulturfonden finansierade.

Läs Larrys blogg text om utvärderingstillfället för alla fyra resor som Centret för livslångt lärande arrangerade i tammerfors 7-8.10.2019.

https://helsingfors.luckan.fi/kan-fyra-resor-gora-skillnad/

   ****************

Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf beviljades bidrag för sitt projekt Spelkunskap. Läs mera här (HBL 7.7.2019).

     ***************

Jeanette Björkqvists festtal på stiftelsen Brita Maria Renlund Minnes 100-årsjubileum  

              ****************

Fredagen den 25.5.2018 trädde EU:s nya GDPR-reglering i kraft. Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne behandlar sina sökandes, bidragsmottagares och bostadsansökandes personuppgifter på ett korrekt och säkert sätt enligt de nya reglerna. Vår GDPR-anpassning kräver ingenting av dig. Vi har samma uppgifter som tidigare i vårt ansökningssystem och vi skyddar dem precis lika bra som hittills. Du kan precis som förut kontakta oss om du har frågor eller önskemål om hur vi behandlar dina personuppgifter.

              ****************

Läs Linda Huhtamäkis reflektioner efter barnträdgårdslärarnas studieresa till Island 16-20.4.2018

              ****************

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr uppmärksammar sitt jubileumsår med stora donationer

Ny professur i småbarnspedagogik

Pressmeddelande 28.2.2018

ANSÖKNINGAR

Stiftelsen beviljar årligen bidrag till organisationer
med aktiviteter för barn och ungdom.

Från och med 2018 är ansökningstiden årligen endast i september.

Läs mer om våra understöd 

SAGT OM OSS

"Utan det stöd vi får från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr skulle verksamheten inte vara möjlig..."

 ”Farfar i skolan” –verksamheten har visat sig vara en lyckad form av frivilligarbete..

Läs mer

Understödskalender 2019

 
Januari Februari Mars April Maj Juni
Beslut Utbetalning Utbetalning Redovisning för verksamhet 2018    
Juli augusti September Oktober November December
    Ansökningstid Beredning Beredning Beredning

Annegatan 12, 4 vån.
00120 Helsingfors
gun.sandberg-wallin(at)bmr.fi